portfolio

Aum

Онлайн магазин AUM.BG предлага на своите клиенти предмети със здравословна, духовна и вътрешна насоченост.

Стоките ни са предимно Fairtrade, като така подпомагаме икономически изостаналите региони на планетата.

Основните продукти, които внасяме, са от Тибет, Индия, Ориента и Южна Америка.

Дата: 25/01/2021
Клиент: Aum.bg
Категория: Онлайн магазин